Politika privatnosti ličnih podataka

Zyrgon Portugal Lda poštuje privatnost svojih kupaca/korisnika, radnika i dobavljača. Ova politika privatnosti opisuje ko smo mi, u koju svrhu možemo koristiti Vaše podatke, kako se ophodimo prema njima, sa kime ih delimo, koliko dugo ih čuvamo, kao i kako da nas kontaktirate i ostvarite svoja prava. Regulacije navedene u ovoj politici zaštite podataka upotpunjuju odredbe o zaštiti i obradi ličnih podataka u ugovorima da kupci/korisnici, radnici i dobavljači zaključe sa Zyrgon Portugal Lda kao is a pravilima uspostavljenim u uslovima koja regulišu ponudu različitih proizvoda i usluga koja su objavljena na odgovarajućim veb‘sajtovima.

Vaši podaci su sakupljeni od strane Zyrgon-a Portugal Lda, sa sedištem u Travessa do Sebeiro Nº12, stoga u daljem tekstu Zyrgon.

Zyrgon obrađuje i skladišti lične podatke unutar Evropske Unije (EU) i koristi najbolje tehnike u oblasti sigurnosti ličnih podataka i zaštite, uzimajući neophodne tehničke i organizacione mere kako bi se uskladili sa generalnom regulacijom o zaštiti podataka koja je direktni zakonski akt za prirodne i legalne osobe koje mogu biti su stanovnik Evropske Unije ili ne i tretira podatke državljanjina Evropske Unije sa ciljem da se uveri da je obrada podataka zakonska, transparentna i organičena na ovlašćenu upotrebu.

Izjava o privatnosti je pod odgovornošću Zirgon-a koji se smatra kontrolorom podataka za svrhu RGPD-a i on će utvrditi svrhu i sredstvo obrade ličnih podataka predstavljenih i prikupljenih online.

Kontrolor podataka (DPO) obezbeđuje saglasnost sa regulacijama i uključen je u sve stvari koje se tiču zaštite ličnih podataka. Njegova identifikacija i kontakt su naznačeni na kraju ovog dokumenta.

 

Sta su lični podaci?

 

Lični podaci su bilo koja informacija, bilo kakve prirode, nezavisno od njihove podrške, uključujući zvuk i sliku, povezanim sa identifikovanom ili prepoznatljivom, prirodnom osobom. Prirodna osoba koja se smatra mogućom za identifikaciju može biti diretkno ili indirektno identifikovana povezivanjem sa imenom, identifikacionim brojem, podacima o lokaciji, indentifikatorima elektronskim sredstvima ili jednom ili više specifičnih elemenata njegovog ili njenog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili socijalnog.

 

Sta je obrada ličnih podataka?

 

Obrada ličnih podataka sastoji se u operaciji ili setu operacija izvedenih na ličnim podacima ili setovima ličnih podataka, automatskim sredstvima ili ne, naime prikupljanje, registracija, organizacija, strukturisanje, čuvanje, prilagođavanje, povraćaj, konsultacija, korišćenje, objavljivanje, širenje, upoređivanje, povezanost, ograničenje, brisanje ili uništenje.

 

Naša politika zaštite podataka garantuje da su podaci:

 

1. Predmet zakonitog i transparentnog tretmana nosioca podataka (zakonitost, vernost i transparentnost);
2. Prikupljene za specifične svrhe, određene i legitimne i ne mogu se dalje obrađivati na načine koji nisu kompatibilni sa ovim svrhama;
3. rikladne, značajne i ograničene na šta je neophodno za svrhe kojima su namenjene
4.Tačne i ažurirane kada god je to neophodno; sve neophodne mere se preduzimaju da bi se obezbedilo da netačni podaci, uzimajući u obzir svrhe za koje se obradjuju, brišu ili izmenjuju bez odlaganja;
5.Očuvanost na način koji obezbeđuje nosiocima podataka da budu identikovani jedino za period neophodan za svrhu zbog koje se obrađuju;
6. Tretirane na način koji garantuje njihovu sigurnost, uključujući zaštitu protiv neovlašćenog ili nezakonitog delovanja i protiv njihovog slučajnog gubitka, destrukcije ili oštećenja prilagođavanjem određenim tehničkim ili organizacionim merama.

 

Cilj tretiranja ličnih podataka

 

Garantujući, kada je god potrebno, prethodni pristanak nosioca ličnih podataka, mi ćemo prikupiti, između odtalog sledeće informacije: Ime i prezime, lični identifikacioni broj, poreski identifikacioni broj, datum rođenja, imejl i telefon. Uopšteno govoreći, prikupljeni lični podaci se baziraju i namenjeni su upravljanju ugovornim odnosom, pružanjem ugovorenih usluga, prilagođenosti usluga potrebma i interesovanjima klijenta/ korisnika, radnika i dobavljača, posebno za svrhu pristupa specifičnim karakteristikama usluga, sadržajnih predloga, informativne usluge blizine kao i informacijske i marketinške akcije.
Pored toga, lični podaci mogu biti obrađeni za svrhu poštovanja usklađenosti sa legalnim obavezama i za svrhu istraživanja, detekcije i krivičnog gonjenja za teška krivična dela.

 

Kolačići

 

Naš veb-sajt koristi kolačiće ili slične tehnologije kako bi obezbedo najbolje iskustvo korisnika i da analizira trendove, prati korisnikovo kretanje unutar veb-sajta i da sakupi demografsku informaciju o našoj korisničkoj bazi kao celini. Naš zapis o informacijama kao sto je Internet Protokol (IP) adresa, tip pretraživča, Internet provajdera (ISP), referentne/izlazne strane, fajlovi kojima je pristupljeno na našem sajtu ( na primer HTML stranice), operativni system, datum i vreme, da analizira trendove na sajtu.

 

Rok trajanja

 

Trajanje vremena tokom kojeg su lični podaci uskladišteni i držani varira u zavisnosti od namere za koju se informacije obrađuju.
U stvari, postoje legalni zahtevi koji autorizuju zadržravanje podataka za minimalni vremenski period. Stoga, i kada god ne postoji specifična zakonska obaveza, podaci će biti skladišteni i čuvani samo za minimalni neophodni period za traganje o svrsi koje su dovele do njihovog prikupljanja ili naknadnu obradu, pod uslovima utvrđenim zakonom.

 

Legalna starost

 

Prihvatanjem politike privatnosti garantujete da imate više od 18 godina starosti.

 

Upotreba ličnih podataka

 

Zyrgon će Vas kontaktirati kako bi Vam predstavili naša dobra i/ili usluge. Obrada takvih podataka bazira se na pristanku datom od strane subjekta koji je vlasnik podataka. Pristup ličnim podacima je strogo ograničen na osoblje kontrolora podataka i kooperanta.

 

Deljenje ličnih podataka

 

Zyrgon sprovodi Opštu regulativu o zaštiti podataka da on nema nameru da prenosi podatke trećim zemljama i da ukoliko uradi isto, tražiće Vaš eksplicitni pristanak.
Zyrgon je zaključio sa svojim kooperantima dogovor gde se oni slažu da ne prenose podatke trećim zemljama.
U određenim situacijama, i Zirgon i njegovi kooperanti mogu dobiti notifikaciju da otkriju lične informacije kao odgovor na zahteve autoriteta da bi se zadovoljili zahtevi RGPD a.

 

Sigurnost prilikom obrade

 

Zyrgon je posvećen obezbeđivanju zaštite sigurnosti ličnih podataka koji su dostupni nama i usvojio je i implementirao stroga pravila u ovom pogledu. Saglasnost sa ovim pravilima je obaveza za sve one koji ih im legalno pristupaju.
Imajući na umu brigu i posvećenost koju Zyrgon pokazuje u odbrani ličnih podataka, broj tehničkih i organizacionih mera sigurnosti su usvojene kako bi se zaštitili lični podaci koji su dostupni nama protiv širenja, gubitka, zloupotrebe, promene, neutorizovanog pristupa ili obrade kao i bilo kog drugog oblika nelegalnog tretmana.
Takođe, treća strana koje, u okviru pružanja usluga, obrađuju lične podatke klijenta korisnika, radnika, dobavljača u ime ili na račun Zyrgona, obavezni su da u pisanom obliku izvedu sve prikladne tehničke i sigurnosne mere koje u svakom trenutku ispunjavaju zahteve zakona na snazi i obezbeđuju zaštitu prava podataka vlasnika naime, zaštita privatnosti i ličnih podataka kupaca, korisnika i zaposlenih.

 

Pristup i ispavljanje ili brisanje ličnih podataka

 

Kao nosilac podataka, klient/korisnik, radnik ili dobavljač imaju pravo da zatraže pristup podacima koji se tiču njega, da zatraže ispravljanje ili da ih eliminišu. Takođe mogu da ograniče obrađivanje podataka, takođe da se usprotive istom i štaviše da zatraže prenos podataka.
Oni takođe mogu to uraditi, direktno ili pisanim zahtevom, adresiranim na osobu koja je odgovorna za delovanje, kroz kontakte koji su za ovu svrhu dostupni u ovom dokumentu.
Oni takodje mogu zatražiti pojašnjenje od strane referenta za zaštitu podataka ili da podnesu žalbu CNPD –u kada god smatraju da su im prava povređena.

 

Pravo pristupa

 

Nosilac ličnih podataka ima pravo da dobije od Zyrgon-a potvrdu da podaci koji se odnose na njega jesu ili nisu predmet delovanja i, ukoliko je to potrebno, da pristupi svojim ličnim podacima i informacijama predviđenim u zakonu.

 

Pravo ispravljanja podataka

 

Nosilac ličnih podataka ima pravo da dobije od kompanije Zyrgon, bez ikakvih nepotrebnih odlaganja, ispravljanje netačnih ili nekompletnih podataka koji se tiču njega.

 

Pravo brisanja podataka (“pravo da se bude zaboravljen”)

 

Nosilac ličnih podataka ima pravo da od Zyrgona dobije brisanje svojih podataka bez nepotrebnog odlaganja i nosilac podataka će biti u obavezi da obriše svoje lične podatke bez nepotrebnih odlaganja kada, konkretno, neki od sledećih razloga se primenjuje:
1.a) Lični podaci više nisu neophodni za svrhu zbog koje su bili sakupljeni ili obrađeni;
2.b) Nosilac podataka je povukao svoj pristanak za obradu podataka (u slučajevima kada se delovanje bazira na pristanku) i kada ne postoji osnova za takvo delovanje;
3.c) Nosilac podataka se protivi delovanju i ne postoje preovlađujući zakonski interesi koji bi opravdali ovakvo delovanje;

 

Pravo da se ograniči delovanje

 

Nosilac ličnih podataka ima pravo da dobije od Zyrgon-a ograničeno delovanje ukoliko, konkretno, važi jedan od sledećih razloga:
1. a) da osporavaju tačnost ličnih podataka za vremenski period koji dozvoljava Zyrgonu da verifikuje njihovu tačnost
2. b) Obrađivanje podataka je legitimno i nosilac podataka se protivi brisanju ličnih podataka i zahteva, zauzvrat, ograničavanje njihove upotrebe
3. c) Zyrgon više ne zahteva lične podatke za potrebe delovanja, ali takvi podaci su zahtevani od strane nosioca u svrhu deklaracije,upotrebe ili odbrane prava u pravnim procesima.
4. d) Ukoliko se on protivi obradi dok nije ustanovljeno da zakonsko težiste kontrolora podataka prevazilazi ono od nosioca podataka

 

Pravo prenosivosti podataka

 

SUkoliko nosilac podataka pristine na obradu podataka i takav pristanak se dobije automatskim putem, nosilac podataka ima pravo da dobije lične podatke koji se tiču njega i koje je obezbedio Zyrgon-u u u strukturiranom formatu, o trenutnoj upotrebi i automatskom očitavanju.

 

Pravo protivljenja

 

U slučajevima gde je obrada podataka sprovedena zbog 1) efekta zakonskih interesa, vršenom od strane Zyrgon-a ili 2) obrada podataka se vrši u svrhu direknog marketinga 3) definiciju, profila, možete se takodje, u bilo kom trenutku, usprotiviti tretmanu Vaših ličnih podataka.

 

Marketinški imejlovi

 

Kontrolorima podataka je dozvoljeno, nakon eksplicitnog pristanka, da šalju marketinške mejlove korisnicima sajta. U bilo kom trenutku, korisnik može otkazati link, koji za ovu svrhu postoji u svakom poslatom emailu.

 

Promene ove politike

 

Ova politika se moze ažurirati sa vremena na vreme, na primer zbog promena u odgovarajućem zakonu. Ukoliko se naprave bilo kakve promene, kupci ce biti obavešteni imejlom ili notifikacijom na veb-sajtu.

 

Kontakti
________________________________________

Kontrolor podataka

Zyrgon Portugal Lda.
Tel: +351 216 027 740
E-mail: geral@zyrgon.com

DATAT PROTECTION OFFICER

Dr. Patricia Fatana Afonso
Address: Estrada da Torre n.º 1554, R/C Loja, 2775-667 Carcavelos
Tel: +351 965808082
E-mail: patriciafatana@gmail.com